Vannet stod 90 centimeter over nullpunktet - ingen meldinger om skader

I Egersund sentrum var vannet på det høyeste like etter klokka 03.00. Da ble det målt 90 centimeter over normal vannstand.