Glatt – også for gående

Dagens værsituasjon skaper ekstremt glatt føre, også for gående.