– Vi bruker ekstra brøytemannskap

Vinterberedskapen over Kvinesheia er styrket med en ekstra saltbil med brøyteskjær mens det pågår arbeid i tunnelene på E39.