Vannstanden kan bli kritisk høy det neste døgnet

Foto: Gjensidige

Foto: Gjensidige

De to neste dagene er det ventet ekstrem høy vannstand flere steder i Norge. Sammen med mye vind kan dette gi skader langs hele kysten. Natt til onsdag kan det bli svært høy vannstand.

DEL

– Meteorologisk institutt melder - at de vurder rødt faresignal for Rogaland og Vestlandet. Noen steder kan vannet stige med nesten en meter, og det er mye, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Oransje farevarsel er sendt ut for Agder, Vestfold, Telemark, Viken og i Oslo på strekningen fra svenskegrensen til Åna Sira. Årsaken til den høye vannstanden er at fullmånen og at den påvirker vannstanden. I tillegg er det meldt om at et stort og kraftig lavtrykk er på vei.

Utsatt for skade

– Det sier seg selv at når havnivået øker kraftig, kan boliger, naust og infrastruktur bli utsatt for skade, sier Voll. Er det fare for at vann kan trenge inn i bygninger, anbefaler han at verdifulle gjenstander blir flyttet opp i høyden eller sikret på andre måter.

Mange har i tillegg mye forskjellig lagret ved naust, strender og kaianlegg. Når vannstanden stiger og det i tillegg er mye vind og bølger, kan det en har lagret havne i sjøen.

– Selv om det er vinter er det likevel mange som bruker båt på denne tiden, sier Voll. Siden det høye vannet vil dra mange flytende gjenstander ut i sjøen, er det viktig å være ekstra påpasselig. I tillegg gjør årstiden det vanskelig å få øye på objekter som flyter, men ligger lavt i vannet.

Arne Voll i Gjensidige viser frem noe av det som kan reke i land ved stormflo. Foto: Gjensidige

Arne Voll i Gjensidige viser frem noe av det som kan reke i land ved stormflo. Foto: Gjensidige

Regn og vind

– Mange steder er det også meldt om mye regn og kraftig vind. Det kan derfor være lurt å sikre løse gjenstander, ikke minst hagemøbler og trampoliner, avslutter Voll.

Det lokale varselet som er sendt ut ser slik ut:

Gjelder for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Varsel for strekningen Svenskegrensen til Åna Sira: Natt til onsdag er det ventet svært høy vannstand, estimert til 90-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, høyest nær Oslo.

Anbefaling:

Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvenser:

Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Tidslinje:

Onsdag 15. januar 2020 kl 00: Faren øker

Onsdag 15. januar 2020 kl 07: - Faren er over

Dette kan du gjøre før tidevannet kommer:

  • Fjerne løse og flytende gjenstander fra strand, kaianlegg og naust
  • Husk bølger kan bidra til at vannet når høyere enn en tror
  • Er det fare for at vann kan trenge inn i bolig og kjeller. Fjern verdifulle verdisaker som ikke tåler vann
  • Sjekk at båt og kaianlegg er sikret på en god måte. Når vannet stiger kraftig, kan dette gi en ekstra belastning på fortøyningene
  • Tenk på hvor du parkerer bilen. Høy vannstand og bølger innover land kan skade kjøretøyet

Sjekk havnivået der du bor på www.kartverket.no/sehavniva

Kilde: Yr.no/ Meteorologisk institutt

Artikkeltags