Ligger an til nok en grønn jul

Drømmen om en hvit jul i brast for mange. Men meteorologene melder om muligheter for hvit jul i indre og høyereliggende strøk som Sirdal og Knaben.