Gå til sidens hovedinnhold

Ved starten på et nytt skoleår

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I DISSE dager er det skolestart over det ganske land. Både skoledebutanter og mer fullbefarne elever returnerer til skolepultene etter en god sommer. Skoleferie er aldeles praktfullt. Men det er godt å komme inn i vanlig gjenge igjen. For mange elever ved skoler i vårt langstrakte land, blir dette en ny begynnelse også etter at vi mer eller mindre kan slå fast at pandemien ikke lenger skal prege skolehverdagen. Slik sett blir dette en ny start på flere måter.

FOR DE aller yngste er det spenning og skrekkblandet fryd som preger dagen i dag og i morgen. Førsteklassingene opplever en ny epoke i livet. Nå starter et alvor som skal vare i mange år. Men det er et godt alvor, der lek, læring og sosialt samvær skal gi den dannelsesreisen som skolen er for de aller fleste.

SKOLEN HAR gjennom de seneste tiårene opplevd formidable forandringer. Lærerplanene har fått nytt innhold, kravet til lærerne er langt større og barna har i dag en teknologisk ballast som vi voksne trolig bare kunne drømme om. Læreryrket er blitt adskillig med komplekst, og i dag er læreren like mye en omsorgsperson som en læremester. Det betyr at utøvelsen av yrke krever langt mer nå enn da vi som voksne gikk på skolen. Det betyr også at man må gi hver enkelt lærer mulighet for etterutdanning og fordypning for å kunne gi elevene det som er nødvendig av kunnskap og dannelse.

NÅR UNGE mennesker i disse dager inntar skoleportene, er det også stor forskjell på dem. Noen er modne, mens andre er umodne og lite klare til å begynne skolegangen. Det er viktig å gi hver enkelt dem tilpasset oppmerksomhet, slik at skoledebuten blir en positiv og rik opplevelse. Det å skape trygghet i skolesituasjonen vil være helt avgjørende for hvordan den enkelte klarer seg gjennom skolehverdagen de neste 10–15 årene.

MIDT I alt dette nye, må vi som ferdes langs skoleveien, ta hensyn til virrende småbarn med altfor store sekker som raskt vekk ender i veibanen. Ta hensyn til barna som ferdes langs veiene i dagene og ukene som kommer. Vi må være årvåkne som sjåfører.

TIL DE unge: Lykke til med skoleåret og skolegangen.