STRØMPRISENE KOMMER til å holde seg høy i tiden som kommer. Fyllingsgraden i vannmagasinene har økt kraftig gjennom høsten, og det blir ikke kraftrasjonering til våren, ifølge NVE. Men prisene holder seg likevel høye fremover. Når kulden setter inn og strømforbruket øker, så stiger prisen. Det har vi vært vant til gjennom mange år. Men når vi har ekstrem høy strømpris til tross for høy fyllingsgrad i vannmagasinene, må vi finne andre årsaker til den høye strømprisen.

DET SOM rent faktisk påvirker strømprisene i Norge er de høye gassprisene i Europa. Så lenge gassprisene er høye, venter ekspertene at strømprisen også vil ligge på et høyt nivå. Vi er allerede blitt advart mot ekstreme priser denne vinteren. Men også neste vinter kan bli krevende. Det bør kraftprodusentene ta hensyn til gjennom denne vinteren. Vi bør ikke gå ut av denne vinteren med for lav fyllingsgrad, slik vi nok opplevde etter sist vinter.

SÅ KAN man altså diskutere opp ad stolper og ned ad vegger omkring hvordan strømprisene hadde vært om vi ikke hadde hatt strømkabler mellom Norge og Europa. Når fyllingsgraden er høy og vi er en del av et internasjonalt kraftmarked, kan man jo tolke dette som man vil. Men det er en kjensgjerning at strømprisene nå er langt høyere enn hva vi har vært vant til og at dette er en situasjon vi åpenbart må vende oss til.

DE HØYE strømprisene har likevel gjort noe med vår holdning til strømforbruker. Gjennom høsten har kraftforbruket vært lavere enn på samme tid tidligere år, også justert for temperaturforskjeller. Det er tydelig at mange har spart strøm gjennom året som har gått. Energieffektivisering blir minst like viktig i månedene fremover. På den andre side har tilgang på billig kraft vært en av forsene for Norge, i kampen om viktig industri. Mange av de kraftkrevende industribedriftene i Norge, slik at smelteverket i Kvinesdal eller på Lista, har vært bygget fordi vi har hatt en stabil kraftforsyning til lave priser. Dette er bedrifter som foreløpig lever på langsiktig kontrakter med lavere strømpriser.

MEN PÅ lengre sikt er ikke strømprisnivået bærekraftig, hverken for privatforbrukerne eller industrien. Det må snart denne regjeringen ta på alvor.