Vegutbedring/tunnelarbeid

Av
DEL

MeningerI kommentar fra Statens Vegvesen av 29.11. ved Røkenes, sier han innledningsvis at: Statens vegvesens viktigste leveranse er trafikksikkerhet.

Det var det vi ville høre og slik må det være. Alle som ferdes på veiene er takknemlige for det som blir gjort for å fremme trafikksikkerheten til høyest mulig nivå. Så langt er vi enige, og vi må alle finne oss i nødvendige utbedringer. Nå kommenterte ikke Røkenes med et eneste ord mine påstander om sommel og sendrektighet i prosjektet, men jeg hadde forsåvidt ikke forventet det.

I mine nesten 40 år i staten erfarte jeg dessverre ikke særlig mye fornuft, selv om det var en trygg arbeidsplass hvor man ivaretok medarbeiderne på en god måte, det skal sies. En ting er hva Statens Vegvesen sier, en annen ting er hva som blir gjort. I pågående utbedringer på E39 vil nok dette komme oss vegfarende tilgode, men se å få jobben gjort ferdig!

Hvis Statens Vegvesen prioriterer trafikksikkerhet og mener det, må de gi prosjektet høyest mulig prioritet og jobbe døgnkontinuerlig med nødvendig antall mannskaper for å gjenopprette denne så raskt som mulig. Da snakker vi om trafikksikkerhet.Nå har Statens Vegvesen med vitende og vilje arbeidet i området kanskje 1/3 av døgnet, de resterende 2/3 deler er vegen fullt brukbar, men stengt. Det har jeg sett med egne øyne. Det er jo nesten en skandale. Jeg og de aller, aller fleste brukere av vegstrekningene begynner å merke frustrasjonen.

Hvorfor gjør man ikke ferdig Teistedaltunnelen først, slik at trafikken mellom Flekkefjord og Farsund kan komme i gjenge? Det store antall daglig brukere på denne strekningen, blir tvunget til å kjøre Åseveien, som er en av regionens dårligste vegstrekninger, med overhengende stor fare for uhell og komplikasjoner. For hver dag som går øker disse farene. Det går selvfølgelig an for disse trafikkantene å kjøre via Lyngdal til Farsund, men det blir ca. 4 mil lengre omkjøringsvei enn Åseveien-Opofte.

Hvis et motargument for å øke tempoet med arbeidet er at bevilgningene er for små og pengesekken tom, er det rett og slett "bullshit". Det er alltid nok penger i statskassen og man får alltid til det man vil få til, basta.

Jeg har nå personlig, og med støtte fra bortimot alle brukere av disse "altfor ofte stengte vegstrekningene" sagt det som menes, og jeg kommer ikke med flere innlegg.Vi vet det kommer nye utbedringer og ønsker Statens Vegvesen lykke til med prosjektene. Men før dere begynner, finn ut hva sunn fornuft er og bruk den! Da vil alle bli fornøyd og trafikksikkerheten satt i høysete.

Artikkeltags