– Jeg er så glad innvendig. Alle er velkommen til nytt skoleår. Vi må passe på hverandre og ikke være for nær hverandre, sa rektor Ingjerd Sindland da alle ble ønsket velkommen til nytt skoleår. Hun nevnte hver enkelt klasse og spesielt de som begynte i første klasse i dag.