Verksdirektøren: – Håper å kunne holde alle tre ovner i drift på tross av brannen

Verksdirektør Sem Gysland på Eramet i Kvinesdal forteller at det jobbes med å holde produksjonen i gang også i den perioden det vil ta å reparere transportbåndet.