Vet ikke hvilken kommune de har jobb i

De syv ansatte som har jobbene i fare på grunn av at Kvinesdal ikke lengre skal ha ansvar for skatteoppkrevingen, går en usikker fremtid i møte.