Gå til sidens hovedinnhold

– Vi fikk inn fire millioner ekstra til kalking av lakseelvene

Stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) er godt fornøyd med å kunne oppfylle kvinesdalordfører Per Sverre Kvinlaug sitt ønske om å opprettholde støtte til kalking av lakseelvene på Sørlandet.

– Vi fikk gjennomslag for å droppe kutt i kalking av elver og vassdrag. Det foreslåtte kuttet ville rammet Agder med et kutt på 10 prosent i 2021. Med fire millioner kroner ekstra til Agder i avtalen med Frp om revidert statsbudsjett kan vi opprettholde dagens nivå av kalking, forteller stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) fra Lyngdal til Agder.

– Elvene på Sørlandet har fått en så bra tilstand gjennom kalking i mange år at det ville være veldig synd om den gode utviklingen skulle stoppe opp. Gode lakseelver betyr mye både for lokalbefolkningen og turismen. Ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal har kjempet hardt for dette, og jeg er glad for at vi fikk gjennomslag for dette.

Klar advarsel

– På kort sikt har redusert overvåking og utredning begrenset konsekvens, men er direkte uheldig for jobben med å kalke økologisk optimalt til lavest mulig kostnad. Mer alvorlig er det at selve kalkingsaktiviteten også må reduseres, påpekte ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) i sin henvendelse til departementet og sentrale politikere.

– I 2021 løses dette ved å la vær å kalke innlandsvann som normalt ville blitt kalket på Agder. Dette får primært lokal betydning og kan tåles for ett enkelt år. Blir nedtrekket i kalkingsbevilgningen videreført i årene fremover vil ikke et slikt kutt i kalking av innlandsvann kunne forsvares. Dette vil få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet knyttet til ferskvannslokaliteter i Agder.

Les også

Lokale kalkingstiltak

Les også

– Laks er ingen «hellig ku»

Skip og skredsikring?

– Revidert statsbudsjett inneholder mer. Hvordan har det gått med kampen for en bedre panteordning for skip for å styrke arbeidsplasser som det Green Yard i Kvinesdal har, og ekstra skredsikringsmidler til en ny tunnel langs Sirdalsvatnet som ordføreren i Sirdal jobber hardt for?

Les også

Vil ha justering av «panteordning»: Kan skape mange nye arbeidsplasser

Les også

Ber fylkestinget om forprosjekt for ny tunnel

– Om det kom inn noen merknader i revdiert budjett om det med panteordningen for skip må jeg få sjekke opp litt nærmere. Når det gjelder fylkesvei 42 langs Sirdalsvatnet så kom det ikke inn noe ekstra til dette i revidert statsbudsjett, opplyser Grøvan.

– Det ligger inne et forslag i Nasjonal Transportplan om å øke bevilgningene til fylkesveiene med én milliard kroner de neste seks årene. Skredsikringsmidler er en egen post som fordeles til fylkene etter antall veistrekninger med høy skredfare. Når det gjelder tiltak som det langs Sirdalsvatnet, så må nok fylket velge å prioritere å bruke egne midler også.