– Vi har ingen avtale, og er ikke interessert i at denne kaien blir brukt for transport til Skorveheia vindkraftverk

Administrerende direktør Peder Andersen i AMV i Flekkefjord er forundret over at kaien som selskapet eier i Svege Industripark er tatt med i detaljplanen som Skorveheia vindkraftverk har sendt inn til myndighetene.