Fra Sirdal kommune møtte varaordfører Isak A. Liland (H), Siri Ovedal (Ap) fra formannskapet og leder Glenn O. Josdal (Ap) i oppvekst-/levekårutvalget samt John Birkeland og Svein Tore Åtland fra administrasjonen.

Fra Tonstad vindpark møtte representanter for eiere og produksjonsselskap ; det vil si Engie, Susi og Hydro.

– Møtet var veldig positivt. Hovedhensikten var i første omgang å orientere om kommunens planer med Tonstad kraftsenter. Dette er tenkt som et informasjons-/vitensenter som skal gi spennende og balansert informasjon omkring forskjellige former for produksjon og transport av energi ; både i fortid, nåtid og framtid. Dette innebærer også spennende aktiviteter for barn og voksne i alle aldre, forteller Åtland til Agder.

Over 40 millioner kroner

Sirdal kommune inngikk i sommer et forlik med Tonstad vindpark. Det resulterte blant annet i at vindparken skal bidra med omkring 27 millioner kroner til et slikt senter; med omkringliggende infrastruktur. Målsettingen er at Tonstad kraftsenter skal være klart til bruk i 2025.

Betalingsforpliktelsene innebærer at det faktisk blir etablert et kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur, med en totalkostnad på minst 40,5 millioner kroner. Kommunen er forpliktet til å holde fremdrift med etableringen av kraftvitensenteret med tilhørende infrastruktur. Fra og med 2025 kan Tonstad Vindpark stanse ytterligere betalinger frem til kommunen har brukt eller forpliktet seg til å bruke minst 40,5 millioner kroner til kraftvitensenteret.

Avtalen kommer i tillegg til de årlige innbetalinger til kommunen via eiendomsskatt.

Har tatt tid

Sirdal kommune har syslet med tanken om et kraftvitensenter i 10 år. Nå har kommunen tatt et initiativ som Sira-Kvina har sagt ja til. Det er at selskapet kan bidra med en tomt for kraftvitensenter like vest for messa og hovedkontoret som Sira-Kvina har på Tonstad.