Hvorfor klarer ikke våre politikere det? Her svikter de på det mest fundamentale – nemlig kunnskaper om strømprisene.

Europa har et eget marked for strøm. Der er strømmen dyr. I Norge er strømmen billig å produsere. Så har de (Politikerne våre) – mot det norske folks vilje – laget avtaler om strømeksport. De tåler ikke dagens lys. For å slippe å innrømme dette skylder de på krigen i Ukraina.

For folk flest – er dette vanskelig å forstå. Derfor bruker politikerne sine triks – som de har lært av kommunikasjonsbyråene. «Skyld på en ytre fiende. Dermed avskriver dere ethvert ansvar for strømkrisen»

Denne løgnen går mange folk i Norge på – men den er lett å avsløre. Strømprisen steg før krigen i Ukraina startet. Årsaken til høy strømpris i Europa er hovedsakelig det grønne skiftet. Så kom krigen i Ukraina og gjorde det hele verre.

Det er ikke kablene til Europa som gjør strømprisen høy i Norge – det er bruken av dem! Vi kan importere billig kraft om natten og selge den for en dyr pris om dagen. Vi kan utbygge pumpekraftverk og bli et stort «batteri».

De fleste vet ikke hva pumpekraftverk går ut på – så jeg skal forklare det litt. Det går ut på at hvis vi kan importere billig kraft – kan vi snu generatorene i vannkraftverkene til å bli motorer. Dermed kan vi pumpe opp vann i magasinene når strømmen er billig. Så kan vi snu – og selge denne kraften når den er dyr. Dermed kan vi holde et fornuftig nivå i magasinene våre og være 100 % selvforsynte. Pumpekraftverk har en virkningsgrad på ca. 80 %. Det betyr at hvis vi importerer strøm for 80 øre pr. KWH – og selger den for 1 krone – går regnskapet i null. Det er der noe av hemmeligheten ligger i Norges komparative fortrinn med strøm. Hvis vi bruker kablene riktig – importerer vi strøm fra Europa når den er billig, eller negativ. Da blir dette en milliardindustri for Norge.

Det er der vi burde satse. I stedet har uvitende politikere – støttet av en strømlobby som ser sitt snitt til å tjene milliarder – gått for en løsning som er elendig for det norske folk. De lager langtidsavtaler om eksport av strøm for en billig penge – i stedet for å tenke på at vi må importere strøm når den er billig og eksportere strøm når den er dyr

Det enkle prinsipp – om at vi må ikke eksportere mer enn overskuddskraften vi har – se ut til at har gått forbi huset til mange ... Men når folk nå ser i sitt eget hus – kjenner de alvoret på kroppen.

Vi nordmenn har ingen tradisjon for å protestere kraft overfor våre politikere. Når skal vi begynne? Vel, jeg tror det begynner med at folk ikke har nok penger til mat og når folk mister jobbene sine fordi bedriftene går konkurs på grunn av høy strømpris. Dette skjer raskere enn politikkene ser!

Dette skjer fordi våre politikere og rådgivere ikke har kunnskaper nok om strømmarkedet – og heller ikke om hva det norske folk ønsker.

Jeg likte mottoet til kong Haakon «Alt for Norge!

Politikerne i dag har mottoet: «Alt for Europa!»

Her må vi gjøre noe!