OVER HELE landet arbeides det nå på høygir for å ferdigstille et tilfredsstillende mottaksapparat knyttet til den flyktningstrøm som kommer fra Ukraina. I tillegg til mange private initiativ der både innsamlinger og demonstrasjoner, aksjoner og konserter har sitt fokus rettet mot de menneskelige tragedier som utspiller seg i vår egen verdensdel, jobber også det offentlige med å løse flere av de utfordringer som dukker opp i kjølvannet av de flukt fra krigen som vi nå ser.

I NESTE uke kommer de første flyktningene til mottaket som er under etablering i Sarons Dal. Der har man vist at man kan snu seg raskt rundt og etablere et boligkompleks for mennesker på flukt. En ting er imidlertid selve bosettingene. Men det gir også nye utfordringer, både i forhold til skole og andre tilbud som vi nå må få på plass. Det gjelder slik sett for alle kommuner. Mange av de som kommer til Norge er traumatiserte. De har opplevd ting som vi ikke trodde skulle finne sted i 2022. Mange av dem vil for resten av liver være preget av de krigshandlinger som nå utspiller seg i vårt nasjonale nabolag.

KRIG HANDLER om menneskelige følelser og menneskelige lidelser. Mange av de som kommer her har opplevd det vi kan karakterisere som villet ondskap. Da må hele vårt omsorgsapparat være på pletten og gi den støtte og den behandling som trengs når de kommer. Det er altså ikke nok å bare ha en seng og mat å tilby gruppen som nå kommer. De som etter hvert skal bli våre nye innbyggere, iallfall for en stund, trenger så mye, mye mer.

NÅ MÅ vi gi, spesielt barna, en idrettsarena og en skolearena som skaper trygghet. Vi må som voksne gi våre barn nok informasjon og kunnskap for å gjøre integreringen så enkelt og smertefri som mulig. De som kommer her, gjør det av nød. Ikke som et ønske. De har en bagasje som ingen av oss kan forestille seg. La oss åpne våre hjerter – og våre hjem, for mennesker som har rømt sine egne hjem, sitt eget land, som har rømt fra dødbringende bomber og raketter. Det vi gjør nå, er det som for fremtiden skal definere oss som mennesker og nasjon.