LØRDAG GJENÅPNET samfunnet for andre gang. Nå er det slutt på munnbind og meter – og så sant vi ikke får besøk av nye og farligere varianter av koronaviruset, er denne pandemien i ferd med å gå over i historien. Det har vært krevende år, med smittesporing, isolasjon, sykdom og død. Fremdeles er det mennesker som sliter seg gjennom tilværelsen – og de samfunnsmessige utfordringene er fremdeles store, ved at mange blir syke og samfunnsapparatet sliter med å holde åpent.

MEN VI må tro og håpe at dette er siste rest av pandemien. Når det er sagt, skal vi begynne å planlegge for normale tider. Det innebærer at vi igjen skal kunne feire og markere dager. Den aller største og viktigste av dem er 17. mai. 17. maikomiteene i by og bygd må i år tenke og planlegge for noe som klan bli tidenes feiring av nasjonaldagen. Tenk bare på følgende: Barn som i dag går i 3. klasse har aldri fått lov til å få i et ordinært barnetog. Mange unge korpsmusikanter skal for første gang bidra til nasjonaldagen på sitt vis.

I DET hele tatt blir dette en anledning til å tenke nytt, annerledes og større. 17. maifeiringen i år må gå inn i historien som gjenåpningsnasjonaldagen, den dagen vi igjen kunne feire Grunnloven og fedrene på Eidsvoll. Nye innslag, kombinert med tradisjonelle programposter for 17. mai kan skape en ny mal for hvordan vi skal feire nasjonaldagen fremover.

HER BØR vi alle bidra med gode og kreative innspill som kan bearbeides av 17. maikomiteene. Skoleledere må tenke på hvordan vi kan kombinere barnetoget med noe ekstra moro. De to seneste årene har vi hatt bilparade gjennom bydeler. Men går det an å helle lage en bilkortesje gjennom byens gater? Skal vi satse på mer og annerledes underholdning? Kan vi finne på andre elementer på nasjonaldagen som vi ikke har tenkt på før?

VI VET ikke, men vi vet at årets 17. mai kan bli en fantastisk dag, der vi skal ta igjen for alt det vi har gått glipp av gjennom to år. Da Norge stengte dørene 12. mars 2020, trodde de færreste av oss at dette skulle bli et to år langt mareritt. Nå krysser vi fingre for normalitet.