Gå til sidens hovedinnhold

Vi må skape mer og inkludere flere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidsplasser og verdiskaping er helt avgjørende for å finansiere det velferdssamfunnet vi alle vil ha. Arbeid er også den viktigste faktoren for at mennesker kan skape seg gode liv og stå på egne bein, kjenne seg verdifulle og bidra til fellesskapet.

Det siste året har i veldig stor grad handlet om å håndtere pandemien og sørge for at folk har hatt penger til livsopphold og redde arbeidsplasser fra å gå konkurs.

Vi håper og tror at vi snart ser lyset i tunnelen og kan gjenoppta et mer normalt liv.

Da har vi de samme utfordringene som vi hadde før pandemien.

Utgiftene går opp og inntektene går ned. De store driverne bak dette er at oljeinntektene blir mindre og at vi blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

Dette truer velferdsstatens bærekraft. Samtidig med dette må vi omstille oss fra fossil til fornybar energi.

Norsk økonomi trenger flere bein å stå på.

For å skape mer og inkludere flere må vi satse på et godt utdanningssystem, bedre ordninger for lærlinger og de som faller utenfor. Opplæring i bedrifter, forskning, utvikling, innovasjon og gründerskap.

Vi må også sørge for at skattenivået ikke ødelegger næringslivets muligheter til å investere og konkurrere, ofte i et internasjonalt marked. EØS avtalen er også helt avgjørende for en rekke bedrifter på Agder hvor mye av produksjon eksporteres til Europa.

Ved et eventuelt regjeringsskifte er vi oppriktig bekymret for at EØS avtalen kommer under press og at skattetrykket på norske arbeidsplasser svekker vår konkurransekraft og truer arbeidsplassene våre.

Nå trenger vi, mer enn noen gang, gode rammebetingelser for næringsliv som kan skape de arbeidsplassene vi trenger og bidra til at velferdssamfunnet vårt kan opprettholde sin bærekraft