UTEN STERKE distrikter forvitrer sentrum. Det er et faktum og et argument som brukes i mange sammenhenger. Uten at Kristiansand har sterke omkringliggende kommuner, svekkes Kristiansand. Uten at Flekkefjord har sterke utkanter som Sira, Gyland og Hidra, svekkes Flekkefjord sentrum. Og uten at bydelene er sterke og solide, går det ut over Flekkefjord totalt sett.

DETTE ER noe av bakteppet når vi tar for oss de mange bydelene i Flekkefjord. Vi begynte med å se på Austad-området i forrige uke og beveget oss til Loga i denne uken. I de kommende ukene vil vi fortsette å se på bydelene og se hvordan befolkningen oppfatter sitt eget bosted, hva kommunen kan bidra med og hvordan vi kan skape gode nærmiljøer for innbyggerne. I disse sakene dukker det helt sikkert opp kritiske bemerkninger, slik som leder Arvid Strømland i Loga Velforening kommer med i forhold til kommunal innsats på flere områder.

- I TILLEGG til å utbedre forsamlingshuset trenger vi utbedring av vei, vann og kloakk for at Loga skal kunne utvikles videre. Det er viktig at politikerne får med seg dette når det skal lages en ny «sentrumsplan» for boligområdene rundt sentrum, sier Strømland. Nettopp det er et poeng. Når man laget nye kommunale planer, må det være planer som løfter frem utfordringene på de forskjellige stedene i kommunen, og der med søker å finne løsninger på små og store utfordringer.

SLIKE PLANER som kommunen med jevne mellomrom utarbeider og reviderer kan fort bli veldig overordnede og lite konkrete, fylt med ord og vendinger som oppleves generelle. Men i et slikt arbeid er det også viktig at de enkelte velforeningene og innbyggerne generelt sett, engasjerer seg. Altfor ofte ser vi at den type arbeid ignoreres av dem som blir direkte berørt av planene. Det gir både samfunnsplanleggere og etterhvert politikerne lite å arbeide med når planene utarbeides.

VÅRT MÅL med denne serien er å bevisstgjøre både innbyggere og politikere på hvor skoen trykker i de forskjellige bydelene, sett fra et innbyggerperspektiv. Håpet er at arbeidet med å utarbeide overordnede planer skaper et større engasjement og en bevissthet hos innbyggerne på hvordan systemet virker og hva som skal til for å konkretisere tiltakslistene.