Vi skal utvikle og styrke kulturtilbudet i hele Agder

KILDEN

KILDEN

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Helt siden Agder fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 så har vi vært klare på at for å lykkes som region, så må vi se hele Agder. Vi skal utvikle infrastruktur, skoler og kulturtilbud slik at alle i Agder kan oppleve og erfare at de blir ivaretatt. Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand, har vært en drivkraft for gode kulturtilbud i både Kristiansand og Grimstad. Det har vært avholdt forestillinger og konserter i Fjæreheia og i Kilden i Kristiansand sentrum. Men nå finnes det moderne og fine regionale kulturhus og arenaer som er blitt viktige samlingssteder iblant annet Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Vennesla, Arendal og Grimstad, i tillegg til at mange kommuner også har mindre lokale kulturhus. Dette gjør at flere i Agder kan og bør nyte godt av regionale midler til kultur, som går til Kilden Teater og Konserthus.

Kilden huser som alle vet, et av Norges beste symfoniorkester og annen ledende kompetanse innen scenekunst og teater. Derfor har direktør Harald Furre og styret i Kilden tatt til orde for en ambisiøs og positiv strategi som går på at det legges opp til konserter, forestillinger og annen kulturell virksomhet i hele Agder.

Jeg er positiv til et kommersielt og folkelig kulturtilbud, jeg har derimot klart å styre min begeistring for smal, marginal og lite engasjerende finkultur. For eksempel så arrangerer Kilden i Kristiansand to kvelder i oktober der de blander det beste fra symfoniorkesteret med Palmesus, og kaller arrangementet Palmesus Classics. Det skal være konsert med de beste sangene fra de siste 20 årene, presentert sammen med symfoniorkesteret. Det ble satt opp to dager med den nye festivalen, og billettene ble solgt ut på noen minutter. Nå er det planlagt at denne nye formen for festival skal bli en fast årlig hendelse på høsten, i tillegg til strandfestivalen på Bystranda. Jeg mener at forestillingen/ festivalen som Palmesus og Kilden har samarbeidet om, nemlig Palmesus Classics er et utmerket eksempel på populær, kommersielt og folkelig arrangement som de fleste vil like. Jeg har vært tydelig på at slike arrangement kan være noe som også kan spres til hele regionen. Det kan for eksempel være en idé at Norway Rock i Kvinesdal hadde hatt et Norway Rock Classics i Lister regionen, eller Canal Street Classics i Arendal? Det er bare fantasien som begrenser hvilke muligheter som denne nye strategien med symfoniorkesteret kan være for kulturtilbudet i Agder.

Den nye strategien vil på kostnadssiden trolig bety at Grimstad som eier 3 % av aksjene i Kilden, vil trekke seg ut som eier. Det vil si at det bortfaller 1,3 millioner i årlige driftsinntekter. Nå har Kilden Teater og Konserthus søkt om at Agder fylkeskommune overtar disse aksjene og øker sin støtte med 1,3 millioner. I Frp så er vi ikke overbegeistret for økte offentlige utgifter til kultur. Jeg mener at det allerede innen dagens ramme, kan være mulig å nå ut til hele Agder, men det betinger at det det avvikles og planlegges for interessante, og populære konserter og forestillinger.

Det er ulike måter å få dette på plass, enten at man øker driftsmidler til Kilden med 1,3 millioner og kutter 1,3 millioner til driftsmidler til Sørlandets Kunstmuseums prosjekt Kunstsilo eller at Kilden klarer seg innen dagens ramme. Jeg mener at det vil være naturlig å kutte i kulturutgifter som i all hovedsak er lokale, og øker til de som er regionale. Kunstsilo er et prosjekt som er midt i Kristiansand sentrum, og har begrenset regional verdi. Derimot har Kildens nye strategi om å nå ut i hele Agder, en langt større regional verdi.

Vi skal skissere og avklare hvilken løsning vi velger i løpet av dette året, og jeg ser frem til en ryddig og god prosess på hva som er det beste for kulturtilbudet i regionen.

Artikkeltags