Nå er det bare ei veke til kommunevalget og demokratiet er med på å bestemme vegen vidare i Lund. Derfor er det viktig å bruke stemmeretten denne dagen og tru det eller ei, din stemme kan utgjere ein forskjell.

I Lund er det 6 partier som stiller til valg og dei fleste av desse har eg fått inntrykk av at speler med åpne kort, og går til valg på det dei faktisk meiner, uten å snu seg etter den populære vinden for å sanke stemmer. Vi vil ha det som er best for heile kommunen Vi vil ha levende bygder med tilhøyrande barneskular, barnehager og butikker på Eik og på Ualand, sjølvsagt også på Moi. Eg nevner ikkje Moi så mye, ikkje fordi Moi er ubetydelig, men Moi husker vi uansett. Moi er hovudet på kroppen, men for at kroppen skal fungere så trenger vi ein velfungerande kropp med alt som hører til.

Ikkje minst så trur eg det er viktig for mange at Lund Kommune består som eigen kommune, og ikkje som ein del av ein ny storkommune i Dalane eller Lister. Mange trur at dette er ein debatt som er lagt død, men den kjem til å koma igjen, kanskje allereie om to år.

Lund Sp, som eg er lokallagsleiar for, har stått i bresjen for bevaring av grendeskulane, for bolystmidler, der kvar av dei tre bygdene i kommunen årlig vil få 100 000 kr, som skal gå til tiltak som bygdene sjølv bestemmer. Vi er for næringsutvikling og vi jobber for forlenging av lokaltoget, Jærbanen til Moi. Lokaltog til Moi fekk vi inn i fylkesprogrammet til Rogaland Sp i vår. Vi jobber også for at ungdommen skal få gode fritidstilbud, med noko som ungdommen har interesse for.

Det er ein ordførerkandidat i Lund, som har vore for å legga ned grendeskulane, legge ned Lund Næringsutvikling som var for 4 år siden, men som plutselig vil beholde desse tinga, truverdig? Nei pass på å vakn opp i tide, viss ikkje er eg redd at me ei stund inn i den nye ordførerperioden vil vakne opp med flunkande ny gågate på Moi, som vil trekka turister. Vi vil ikkje ha skuler hverken på Ualand eller Eik, vi vil ha økt eigedomsskatten til maks, og kanskje havne i ROBEK registeret, og da erkommunen i praksis raka fant.

Forandringer som er til forbedringer er vi alle for, men det må vere gjennomtenkt. Dagens ordfører har gjort en god jobb. Mange har fnyst av henne då ho sa at ho skulle snu kvar ein stein, men sannelig fekk ho det til, og eigendomskatten er på vei ned.

Det eg vil fram til er at i Lund kommune er det mange gode ordfører kandidater, som vil heile kommunen det beste, og det er en vi bør passe oss for. Skal ikkje nevne navn, men et hint: Blå.

Men et godt råd: Stem Senterpartiet 11. september i Lund, så får vi kanskje ein stødig ordfører også dei neste 4 åra.