Gå til sidens hovedinnhold

Vi tror på Norge og setter enkeltmennesket i sentrum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre tror på frihet under ansvar og at du selv vet best hva som passer for deg.

Vi er så heldige å bo i et land hvor tilliten er høy både til styresmakter og enkeltmennesker. Sammen har vi skapt et samfunn med økonomisk velstand og god velferd. Vi tror at et godt samfunn skapes der hvor enkeltmennesker får mest mulig frihet og muligheter til å skape sine egne liv uten for mye innblanding fra staten.

Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. Vi skal komme oss gjennom pandemien og få fart på Norge igjen. Vi må legge til rette for å skape flere arbeidsplasser og sikre bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Da trenger vi gode rammebetingelser for næringsliv og et skatte og avgiftsnivå som gjør at vi kan konkurrere på like vilkår. Økt skattetrykk, som opposisjonen vil ha er ikke det norsk næringsliv trenger nå!

Vi trenger flere arbeidsplasser i privat sektor og vi må huske at verdier må skapes før de kan fordeles til velferdstjenester.

Vi vil ha et helsevesen som setter pasienten i sentrum. Som gir deg valgfrihet og utnytter kapasiteten både i det offentlige og det private. Det offentlige helsevesenet er helt klart størst, men vi tror at konkurranse og valgfrihet skjerper begge parter. Vi vil at ventelistene skal være så korte som mulig, da må det offentlige være effektive og det private tilbudet være tilgjengelig for alle, ikke bare de som har råd til å betale seg ut av køen.

For å bygge fremtidens Norge trenge vi kunnskap. Høyre vil satse på kompetanseheving for alle, elever, studenter og folk i jobb. Vi tror at alle vil bidra til samfunnet hvis forholdene blir lagt til rette for det. Det gir selvtillit og mestringsfølelse. En god skole er nøkkelen til god integrering, god inkludering og at mennesker kan skape gode liv for seg selv og andre.

Å ha en jobb å gå til er viktig både for samfunnet og den enkelte. Vi tror på den skaperkraften som ligger i oss alle og i norske bedrifter.

Vi tror på Norge fordi vi tror på alle som bor her, enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Den enkeltes initiativ både hjemme, på jobben og i fritiden. Vi tror at felleskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar og når flest mulig beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Vi tror på Norge fordi vi tror at hver enkelt av oss som bor her, vil bidra til å skape et samfunn for alle.

Vi tror på Norge fordi vi tror på deg!