Frp fremmer nå et forslag om at at trekk i rammetilskudd for ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft skal gjennomføres i tråd med de forutsetninger som regjeringen presenterte for de berørte kommuner og Stortinget.

– Vi i Frp inviterer Stortinget til å rette opp i finansminister Gjelsviks ran av kraftkommuner. I september sa Gjelsvik at trekket på rammetilskudd til kommunesektoren var under en tredjedel av inntektene fra salg av konsesjonskraft i 2023. Nå tyder alt på at trekket er om lag 60 prosent. Dette framstår som noe helt annet enn de spillereglene regjeringen la til grunn, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad til Agder.

– Frp foreslår derfor i Stortinget å slå fast at ordningen i 2023 som ein engongsordning skal vera under en tredjedel. Jeg forstår godt at kommunene som var åpne for dette da forutsetningen var en tredjedel nå føler at staten forsyner seg for grovt.

– Endret spillereglene

– Men hvor var Frp da dette ble foreslått i høst?

–Frp var med på ordningen da den ble presentert med helt andre forutsetninger. Når regjeringen endrer spillereglene blir både Frp og kommunene oppgitt over manglende forutsigbarhet, forklarer Njåstad og Hans Andreas Limi som er to av forslagstillerne til forslaget om at:

«Stortinget ber regjeringen sikre at trekket i rammetilskuddet ved høye konsesjonskraftsinntekter blir i tråd med de forutsetninger som regjeringen presenterte 28. september og som stortinget ga sin tilslutning til i statsbudsjettet. Trekket skal tilsvare under en tredjedel av den anslåtte verdien over 70 øre av konsesjonskraften i 2023.»

Store konsekvenser

Ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) i Sokndal har nå sendt inn klage til Kommunal- og distriktsdepartementet på trekk i rammetilskudd til kommunen. Staten vil trekke 5,77 millioner fra Sokndal kommune i 2023 på grunn av ekstra inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Sirdal er blant de kommunene som har bundet opp mye i lange kontrakter og har inntekter fra konsesjonskraft som ligger langt under dagens markedspris for kraft. Kommunen hadde også vedtak om å bruke konsesjonskraft til strømstøtte direkte til innbyggerne før regjeringens forslag ble kjent. Sirdal kommune slapp dermed unna noe trekk i statlige overføringer.

Kommuner som Kvinesdal og Flekkefjord hadde ikke noe tilsvarende som Sirdal. De blir derfor trukket mye i statlige overføringer på grunn av høye inntekter fra salg av konsesjonskraft. Like før jul kom regnestykkene som viste at Flekkefjord kommune får et trekk i statlige overføringer på 13,5 millioner kroner i 2023 på grunn av dette.

Kvinesdal er den lokale kommunen som vil få det største trekket i rammetilskudd fra staten i 2023, med nesten 70 millioner kroner.

I 2023 reduseres Lund kommunes kraftinntekter med 7,9 millioner, nesten dobbelt så mye som budsjettert. Ordfører Magnhild Eia (Sp) er likevel rolig, og oppfordrer til «tålmodighet og tillit til regjeringen.»

Skattepakke

Regjeringen presenterte den 28. september en ny skattepakke med formål om å fordele overskuddene fra naturressursene bedre. Et element i skattepakken var forslag om en ordning med trekk i rammetilskudd for kommuner og fylkeskommuner med konsesjonskraft i høyprisområder, Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2) og Vestlandet NO5).

Mottakelsen i kommune-Norge var avdempet siden det på denne pressekonferansen var sagt at dette ville medføre trekk i rammetilskudd tilsvarende «anslagsvis under en tredjedel av den anslåtte verdien av konsesjonskraften bare i 2023». Det samlede trekket på 3 mrd. kroner var beregnet ut fra en forventet spotmarkedspris på 200 øre/KWh.

Høye trekk

I brev den 22. desember 2022 ble kommuner og fylkeskommuner orientert om hvilke trekk i rammetilskuddene de enkelte kommuner ville få.

Se hvem som rammes: Kraftige kutt i rammetilskudd for noen lokale kraftkommuner

Grunnlaget for beregninger av trekket i rammetilskudd for kraftkommuner ble lagt frem av regjeringen 10. januar 2023

– Frp mener de vedtatte trekk i rammetilskuddene viser seg å være langt høyere i prosent enn det kommunene ble forespeilet, og det som lå til grunn for Frps tilslutning i Stortinget. Det har medført stort engasjement fra de berørte kommunene, som opplever at tilliten mellom stat og kommune igjen er satt i spill, fremholder Njåstad i begrunnelsen for det nye forslaget.

– Det er på det rene at regjeringens trekk i rammetilskuddene bygger på helt andre forutsetninger enn det kommunene ble forespeilet. Mens det ble varslet et trekk i rammetilskuddene begrenset til en andel av forventede ekstraordinære inntekter og tilsvarende «anslagsvis under en tredjedel av den anslåtte verdien av konsesjonskraften bare i 2023», tilsvarer det faktiske trekket 60 prosent av bruttoverdien av konsesjonskraften. Regjeringen har satt flere kommuner i en vrien situasjon med å endre spillereglene underveis, og flere kommuner har vedtatt budsjetter som på grunn av de høyere trekkene i rammetilskuddene ikke lenger er i balanse.

Klargjøre prinsippene

Frp mener Stortinget må klargjøre prinsippene for trekket statlige overføringer til kraftkommunene i tråd med det grunnlag og de forutsetninger regjeringen presenterte 28. september og i statsbudsjettet 6. oktober.

– Regjeringens prisanslag for 2023 på 200 øre / KWh har allerede vist seg å være for høyt. Kommuner som selger konsesjonskraften i spotmarkedet i 2023 vil da oppnå lavere fortjeneste enn det trekket bygger på. Med en slik måte å legge opp trekket veltes hele risikoen for spotmarkedsprisens utvikling over på kraftkommuner i de tre prisområdene, fremholder Frp.

Regjeringen opplyser at den vil følge situasjonen og komme tilbake til saken om nødvendig, dersom for eksempel prisene skulle utvikle seg annerledes enn anslått.