Vil gjerne ha skiltmyndighet

Når fylkeskommunen overtar mange ansatte fra Statens vegvesen og enda mer myndighet for fylkesveiene vil samferdselssjef Vidar Ose også gjerne ha skiltmyndighet.