Onsdag kl 12 åpner Agder fylkeskommune fylkesveg 4224 fra Sirdal til Lysebotn.

– Sammenlignet med i fjor har det vært atskillig lettere å brøyte veg til Lysebotn i år. Snømengdene har vært mer normale. Til sammenligning åpnet vi vegen 29. mai i fjor, sier byggeleder i Agder fylkeskommune Fred-Jonny Wikøren i en pressemelding.

Den populære turistvegen over fylkesgrensa til Rogaland er en mye brukt veg i sommersesongen, men er altså stengt hver vinter.

Fv. 450 Brokke-Suleskard åpner 20. mai

Samme dag som vegen til Lysebotn åpner, starter brøytingen i verneområdet på Brokke-Suleskardvegen. 12. mai er første dag det gis tillatelse til å brøyte i verneområdet for villreinstammen i Setesdal vesthei. Fram til den datoen skal det ikke arbeides med brøyting av vegen av hensyn til villreinen.

Brokke-Sulekard åpner torsdag 20. mai kl. 12. Også her er det mer normale snømengder år.