«Videre utbygging av E39 er ikke moden nok»

Nye Veier prioriterer ikke nye strekninger for utbygging denne høsten. Grunnen er manglende modenhet på de gjenstående uprioriterte strekningene.