Videregående : – Jeg er kampklar for Kvinesdal!

Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) i Kvinesdal slår fast at han er klar til å kjempe med alle politiske midler for å beholde avdelingen med videregående skole i Kvinesdal.