Gå til sidens hovedinnhold

Videregående tilbake på gult nivå

Tiltaksnivået ved de videregående skolene i Agder justeres i løpet av inneværende uke ned til gult nivå i tråd med de nasjonale føringene.

– Agder har et lavt smittepress sammenlignet med de øvrige fylkene. Vi vil derfor gå over til gult tiltaksnivå ved de videregående skolene i tråd med regjeringens vedtak og vår beredskapsplan, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge i en pressemelding.

– For å sikre en forsvarlig overgang til gult nivå gis skolene anledning til å bruke nødvendig tid til forberedelse. Det vil ivareta både elever og ansatte. Det vil bli gitt anledning til å forberede overgangen ut denne uka. Onsdag er første dag det er mulighet for å gå over til gult nivå, forklarer Hauge.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler.

Hva skjer når skolen er på gult nivå?

– Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig. Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt), sier Hauge.