Stabile eksamensresultater for grunnskole og videregående

Av

De foreløpige eksamensresultatene for grunnskole og videregående våren 2019 er klare.