– For mange slutter på videregående

Av

Rogaland og Vest-Agder ligger litt under gjennomsnittet når det gjelder elever som slutter i videregående skole.