–Videregående opplæring må fornyes

Ny rapport om struktur og innhold i videregående opplæring viser at mange elever er heller ikke godt nok forberedt når de skal søke læreplass eller ta fatt på videre studier.