Stadig flere voksne begynner på videregående skole

Antallet voksne som tar videregående skole eller går på et voksenopplæringssenter økte med 16 prosent fra skoleåret 2017-18 til 2018-19.