Vikar korona-smittet: Sjansen for smitte hos ansatte og pasienter vurderes som liten

Fagdirektør for Sørlandet sykehus, Susanne Hernes, forteller at smittefaren for ansatte og pasienter som har vært i kontakt med den smittede vikaren vurderes som lav. Ingen ansatte har blitt satt i karantene, men kontakter blir kartlagt og eventuelt testet.