Stortingspolitiker Gisle M. Saudland (Frp) er opptatt av å få alle kommunene fra Lyngdal til Ålgård med på planene for ny E39 slik at prosjektet kan komme videre til behandling på Stortinget. Bjerkreim og Eigersund har ikke sagt ja til dokumentet som danner grunnlag for finansiering av prosjektet. Når det gjelder bompenger vil Saudland ha ned prisen mest mulig.