NYE VEIER as har bestemt seg for å lyse ut anbud på veistrekningen Mandal-Lyngdal. Allerede til våren kan entreprenører gi inn pris på bygging av veistrekningen som skal binde sammen de to firefeltsstrekningene mellom Kristiansand og Mandal – og gjennom Lyngdal, fra Herdalen til Røysgård. Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen. Da Nye Veier i mai meddelte at prisstigningen hadde gjort det vanskelig å gjennomføre veiprosjektet, ble det ramaskrik lokalt. De eneste som gledet deg over nyheten den gang var Naturvernforbundet og deler av venstresiden i norsk politikk.

NÅ ER det grunn til å glede seg over at man i det minste ferdigstiller strekningen mellom Lyngdal og Mandal. Det betyr i klartekst at vi kan kjøre fra Flekkefjord til Kristiansand på en drøy time når veistrekningen står ferdig. Dette er en viktig milepæl og ikke minst vil det være et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, noe Fædrelandsvennen meget prisverdig har dokumentert gjennom en reportasjeserie.

NYE VEIERS opprinnelige planer var å ta ut hele strekningen fra Mandalskrysset (Lindland) til Lyngdal øst (Herdal) i markedet allerede i september i år. På grunn av dramatiske prisøkninger på sentrale innsatsfaktorer i veibygging, ble konkurransen imidlertid utsatt på ubestemt tid. Nå deles altså denne strekningen i to, og den østlige delen klargjøres for å sendes ut i markedet neste år. Dette er en strekning som lenge har hatt status som prioritert for utbygging, og scorer godt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

MEN ARBEIDET for å gjennomføre hele E39-utbyggingen kan ikke hvile. Det er et arbeid som må holdes varmt hele tiden. Ikke minst er det viktig at lokalpolitikerne holder fokus i forhold til stortingspolitikerne som må sørge for å gi Nye Veier penger nok til å gjennomføre veiutbyggingen i tråd med opprinnelige planer. Landsdeles trenger en ny og moderne firefelts E39 hele veien fra Kristiansand til Stavanger. Gjennom beslutningen hos Nye Veier, er halvparten snart en realitet.