DET ER ikke bare Utvandrerfestivalen som gjør at det akkurat nå er en viktig tid for Kvinesdal. Det er nemlig en tid da fremtiden for over 100 mulige arbeidsplasser knyttet til en hydrogenfabrikk i området ved Lervik kan avgjøres. Det er ikke slik at avgjørelsen skjer i løpet av dager eller uker, men det er mye som tyder på at hydrogenproduksjon blir en av de hete sakene i valgkampen. Da gjelder det at lokal lobbyaktivitet og alle gode krefter jobber sammen for å dra dette viktige prosjektet i havn.

REGJERINGEN SENDTE nylig ut en melding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Noe av det som er tatt med i den nye stortingsmeldingen er et veikart for hydrogen. På kort sikt er ambisjonen å etablere knutepunkt for hydrogen innen maritim transport og styrke hydrogenforskingen.

DE KONKRETE planene er at regjeringen frem mot 2025 skal legge til rette for at det i samarbeid med private aktørar kan etableres fem hydrogenknutepunkt innen maritim transport, at det blir etablert ett eller to industriprosjekt med tilhørende produksjonsanlegg og mellom fem og ti pilotprosjekt for utvikling og demonstrasjon av nye og mer kostnadseffektive hydrogenløsninger og -teknologier.

– VI MÅ utvikle hele verdikjeden. Vi har i vårt alternative budsjett én milliard ekstra til grunnstruktur for hydrogensatsing. Europa er i ferd med å bli en fornybar gigant, og det er flere land som nå ligger langt fremme på hydrogen. Vi burde også vært i førersetet, sa nylig partileder Jonas Gahr Støre (Ap) til Agder. Når både røde, gule, blå og grønne politikere vil ha hydrogensatsing må Kvinesdal smi mens jernet er varmt.

FREDAG HOLDER formannskapet i Kvinesdal et ekstraordinært møte for å drøfte om de skal si ja til å hjelpe Kvina Energy Park med en områderegulering for Lervik. Formannskapet bør vel strengt tatt hjelpe med alt som står i kommunens makt slik at Kvinesdal kan bli både en av de fem planlagte hydrogenknutepunktene for maritim transport, og et av de aller første hydrogen-industriprosjektene i Norge. Mulighetene bør ikke glippe denne gang med et av Norges største kraftknutepunkt som nærmeste nabo; og havn, industri og bilvei like ved.