Gå til sidens hovedinnhold

Vil bruke en halv million kroner mot arbeidskriminalitet

Artikkelen er over 1 år gammel

Gruppelederne fra partiene Rødt, Sv, Ap, Sp og MdG i Agder fylke er samstemte om hva som er viktig å få på plass så raskt som mulig.

– Vi trenger et realt løft og fokus på et seriøst arbeidsliv, der vi sørger for at det er de seriøse bedriftene som får oppdrag fra Agder fylkeskommune, fremholder opposisjonsleder Gro Bråten (Ap).

– Organisasjon Fair Play Agder er etablert for å bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. Bak organisasjonen står en rekke aktører fra arbeids- og næringslivet i regionen. Fair Play Agder skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet. Vi oppfordrer næringsliv, kommuner og organisasjoner til å støtte Fair Play Agder med et medlemskap på 4.000 pr år. Det har Agder fylkeskommune allerede gjort.

Vil bruke en halv million

For å sikre organisasjonen i oppstartsfasen mener opposisjonspartiene at fylkeskommunen bør støtte organisasjonen med 500.000 i 2 år.

– Vi har registrert at fylkesordfører og politisk ledelse har uttrykt seg positive til Fair Play Agder i flere sammenhenger, og vi håper derfor på tverrpolitisk vilje til å finne penger i budsjettet til å sikre oppstarten av Fair Play Agder, forteller Bråten.

– I dag unndras det for mange milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet. Begge de tidligere fylkeskommunene har vedtatt reglement for seriøsitetsbestemmelser. Det er viktig at disse nå gjennomgås på nytt. Det skjer utvikling etter hvert som fylker og kommuner får gjort seg erfaringer, og det er viktig å ta en ny gjennomgang av regelverket for å sikre at bestemmelsene fanger opp krav om HMS-kort, faglærte handverkere og lærlinger, lønns -og arbeidsvilkår, bruk av underleverandører etc. Skal vi lykkes med dette må det sikres kontroll. Vi mener derfor at det samtidig med en gjennomgang av seriøsitetsbestemmelsene, også legges fram et forslag til kontrollsystem som sikrer oppfølging av bestemmelsene.

Vil droppe bærekraftsmål

Agder fylkeskommune skal også legge frem et klimabudsjett og fylkesutvalget skal lage innspill til nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål.

Leder Steinar Bergstøl Andersen (Frp) av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har ikke spesielt sansen for at fylkeskommunen bruker ressurser på dette. Han foreslår at:

«Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune anerkjenner at FNs bærekraftsmål er positive, men at dette allerede er mål vi som et velutviklet demokratisk land allerede jobber mot, ytterligere planer og tiltak vil være fordyrende og byråkratiserende og vi ønsker at Norge avstår og nedlegger arbeid med å utvikle en handlingsplan.»

– Norge er et selvstendig og demokratisk land, og vi vil at landets mål, ambisjoner og utvikling skal ene og alene styres av våre lokale, regionale og nasjonale representanter. Det er flere fornuftige bærekraftsmål, men dette ivaretas av våre folkevalgte nivå, og i en presset økonomisk situasjon for våre lokale og regionale nivå, så ser vi på ytterlige overplaner som økt byråkratisering, fremholder Bergstøl Andersen.

– Vi må tørre å stille spørsmål om Norge blir bedre styrt fordi vi implementer FNs bærekrafsstmål i vårt politiske og administratrative virke. Vi ser at en økt globalisering, flere overnasjonale planer og like ambisjoner for ulike land med ulike forutsetninger skaper misnøye og urolighet.

Det er ikke bare andres bruk av tid og penger som er under lupen når fylkeskommunen skal diskutere budsjett. Også det politikerne bruker på seg selv og politiske møter har blitt sett nærmere på etter at fylkeskommunene ble slått sammen

Les også

Utgiftene for å drive fylkespolitikk har gått kraftig opp

Les også

43 mill. til å drive politikk