Oslo Economics er sammen med Sintef, Greensight og NTNU valgt som leverandør av utredningen.

— Regjeringen vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp. Det er nødvendig å se på produksjon, distribusjon og bruk samlet, og utvikle dette i parallell. Utredningen vil være en del av vårt faglige underlag for hvordan staten best kan bidra til hydrogenutviklingen, og jeg ser fram til å motta rapporten, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Forsterke virkemidler

Utredningen vil blant annet identifisere eventuelle markedssvikter der staten, av samfunnsøkonomiske hensyn bør vurdere å ta en rolle i oppbyggingen av en økonomisk bærekraftig verdikjede for hydrogen. Utredningen vil også gi en oversikt over relevante eksisterende virkemidler nasjonalt, i EU og i europeiske land.

Behovet for, og eventuelt innretningen av, forsterkede virkemidler, herunder bruk av statlig eierskap vil også bli utredet. Utredningen vil også omfatte scenarioer for den videre utviklingen av et hydrogenmarked i Norge og sette produksjon og bruk av hydrogen i sammenheng med det større energisystemet.

Batterifabrikken til Beyonder glapp: – Det er andre som gjerne vil til Sirdal, og i Kvinesdal håper vi på byggestart i 2022

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ville ikke gi noen konkrete løfter om å fortsette panteordningen for resirkulering av skip, eller om det er aktuelt å legge statlig satsing på hydrogenfabrikk i Kvinesdal. Han fastslo imidlertid at den nye regjeringen vil at Norge skal ta lederskap i hydrogen-kappløpet...