Sakens kjerne er at Kvinesdal gjentatte ganger har ment at det er behov for en oppbemanning i dagens veterinærvaktordning for Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Så langt har de ikke lykkes i å få med seg de to andre kommunene på et felles løft.

Forslaget fra Kvinesdal er at de fullfinansiere en egen ny veterinærstilling under forutsetning av at Flekkefjord og Sirdal gjør det samme. Det blir i så fall en kraftig forbedring av ordningen. Rådmann Bernhard Nilsen har i en tidligere tilbakemelding antydet at Flekkefjord bidrar nok til ordningen.

Bekymret

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug mener det er vanskelig å levere de lovpålagte tjenestene kommunen har ansvar for og er bekymret for å miste veterinærene som er ansatt i ordningen nå – dersom det ikke gjøres raskt.

– Den store utfordringen er å ivareta det vi skal gjennom loven rundt dyrehelse. Så er det slik at vi har mangel på mannskap for å kunne klare alt dette i vårt vaktdistrikt. Det er forsøkt å finne løsninger og vi må også gjøre det slik at de værtrineærene vi har, skal få det til å gå rundt. De jobber enormt mye! Derfor har vi sett behov for å øke opp på en slik måte som gjør at vi får turnuser og vaktordninger som gjør at de kan klare dette, sier Kvinlaug til Agder.

Ikke en vertskommune

Da saken var oppe i formannskapet var politikerne klare på at Flekkefjord og Sirdal må trå sterkere inn.

– Det har vært mange møter rundt dette og jeg synes det er veldig viktig at vi får løst dette her. Jeg er bekymret dersom vi ikke gjør grep så fort som mulig. Det har ikke manglet på initiativ fra Kvinesdal. Men det har vært en rimelig stor påkjenning for administrasjonen for å håndtere denne saken, sa Kvinlaug.

Han påpekte samtidig at alle kommunene har like mye ansvar for at vaktordningen fungerer.

– Det er nok en oppfatning om at Kvinesdal er en vertskommune, men det er vi ikke. Jeg tror noen har lent seg litt på denne tanken. Det er viktig at alle må være med slik at vi får denne ordningen opp å stå. Nå er det fire vakter på to veterinærer og de begynner å bli slitne nå. Dette må vi få en løsning på ellers må vi søke om å få en ny ordning.

– La dem seile sin egen sjø

Odd Omland (Ap) var enda tydeligere på hva Kvinesdal må gjøre dersom Flekkefjord og Sirdal ikke innfrir.

– Dersom Flekkefjord nå sier nei, så får vi la dem seile sin egen sjø. Det er klart at det er billigst å stå sammen i en felles vaktordning, men vi må finne andre ordninger dersom ikke dette løses. Vi kan ikke sitte å vente dersom de vil dra dette ut, vi må gi en tidsfrist. Dersom dette ikke løser seg må vi få til et nytt vaktdistrikt, uttalte Omland.

– Fungerer andre steder

Linn Anita Reppen Egeland har undersøkt hvordan ting løses i andre vaktdistrikter og er forundret over hvorfor det fungerer der, men ikke hos Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal.

– Vi har holdt på mye med dette og jeg har brukt en del tid på det. Problemet mitt, som jeg har vanskelig for å forstå, er at vaktdistriktene rundt oss får dette til på gode måter. Det fungere mye bedre andre steder, men det fungerer ikke her. Hva er det som gjør at det er slik?

Politikerne ble enige i å sette frist, slik at saken kommer opp til behandling i de to andre kommunene så snart som mulig.

– Dersom vi skal komme oss videre må vi gjøre dette vedtaket og håpe at de andre kommunene responderer på det. Vi kan ikke lengre leve med en slik situasjon som vi har nå. Nå er det på tide at vi får en avklaring for ellers kan vi risikere at de som er i denne ordningen ikke orker mer. Hvis ikke må vi se til Farsund og Lyngdal, sa Kvinlaug før Egeland skjøt inn:

– Farsund, Lyngdal og Lindesnes har en felles vaktordning der private veterinærer er inkludert. Det har jeg forstått at fungerer bra.

– Har vært tøft

Etter formannskapets behandling tok Agder en prat med ordføreren for å få han til å utdype hva han tenker om situasjonen. Han er tydelig på at det må et større løft til, for å få til en ordning som er god nok.

– Har Flekkefjord og Sirdal sviktet i vaktordningen?

– Jeg tror ikke jeg vil bruke ordet sviktet. Men vi har hatt en del runder nå og det kan godt være at det har blitt etablert en slags forståelse av at Kvinesdal er en vertskommune og at alt ligger på oss, men slik er det ikke. Vi har et felles ansvar og vi har ansvar får å ivareta funksjonene i våre egne kommuner. Så har vi sagt at dersom vi skal få dette til å gå opp, så må Flekkefjord og Sirdal være med å bidra til det løftet som trengs.

Han legger til at det har vært tøft for veterinærene som er i vaktordningen.

– Det har vært en enorm slitasje på våre veterinærene. Dette løftet vil være med å gjøre det bra for alle tre kommunene, men vi kan ikke ta ansvar alene. Vi har kommet der at nå må noe gjøres og sendt et sterkt signal om at vi må finne en løsning.

Mener det må tas et valg

– Hvordan har du opplevd dialogen med Flekkefjord og Sirdal?

– Vi har god dialog, men det må iverksettes tiltak. Det må tas et tak og vi har kommet til et punkt hvor det må tas et valg. Skal vi få dette til så mener vi, slik vi vurderer det ut ifra tilbakemeldingene vi har fått, at de andre kommunene må være med å bidra til en styrke av veterinærordningen.

– Hvis ikke de vil det, så må vi tenke annerledes. Jeg ønsker at vi skal få til en ordning som gjør det bra for veterinærene for og kunne betjene dyrene i dette distriktet – ikke minst dyrene i Kvinesdal som vi har ansvar for.

Håper på løsning

– Ser de andre kommunene de samme problemene som dere ser?

– Dette kommer jo ikke bare fra oss for jeg har fått meldinger underveis der det fortelles at situasjonen er vanskelig. Derfor engasjerte jeg meg inn i dette for å få litt mer dybde. Nå har Kvinesdal holdt litt i tråene og det har vært møtevirksomhet over tid. Slik vi ser situasjonen så mener vi det er nødvendig å gjøre det tiltaket vi har gjort nå.

Kvinlaug understreker at han først og fremst ønsker å finne en god løsning sammen med Flekkefjord og Sirdal.

– Det håper jeg virkelig på. Forslaget vi nå har lagt frem, tror jeg legger opp til en god løsning – men da må vi ha en annen tilbakemelding enn det vi har fått til nå, avslutter Kvinlaug.