Gå til sidens hovedinnhold

Vil innføre diskriminering

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kari Henriksen skriver i Agder 23. oktober om at Arbeiderpartiet vil «hegne om tros- og livssynsfriheten», og skriver veldig fint at «Demokratiet er ikke et demokrati uten denne friheten». Dette er jeg veldig enig i. Jeg er også veldig opptatt av at «alle mennesker har en klar rett til å være den de er og at de skal møte med respekt og likeverd», slik som Henriksen skriver. Kirken har alltid vært en motstandsbevegelse som har sett det som sin oppgave å hjelpe de svakeste og undertrykte i samfunnet.

Men i resten av innlegget sitt beskriver hun hvordan staten skal og bør gå frem for å tydelig bruke tildelig av statsstøtte som et middel for å diskriminere de tros- og livssyns samfunn som ikke lever opp til flertallets moralske overbevisninger om hva som er rett og galt.

Jeg er ingen ekspert på hva som bør inngå i «Tros- og livssynsfrihet», men en grunnleggende del av denne friheten tenker jeg er som eksempel å få lov til å leve ut sin tro på at Bibelen er Guds åpenbarte ord.

Det er vanskelig å lese innlegget annerledes enn at Arbeiderpartiet ønsker å korrigere Bibelens lære og moral, og påvirke kirken slik at de sekulære verdiene til flertallet må gjelde innenfor kirkens fire vegger og i livene til alle troende.

At det menes slik kan ses fra Henriksens eksempel: At staten gjennom en årelang dialog med Den Norske Kirke har «løst utfordringene» ved at kirken har endret praksis og teologiske ritualer.

Kirken som motstandsbevegelse vil fortsette på tross av Arbeiderpartiet. Historien er full av eksempler på hva som skjer når en stat går den veien å ikke akseptere politiske og religiøse meninger og holdninger den ikke liker. Man kommer seg ikke langt inn på den stien før det ikke lengre heter et demokrati.

Henriksen skriver at «Friheten til ikke å bli diskriminert må veie tyngre enn friheten til å diskriminere». Derfor vil Arbeiderpartiet innføre diskriminering. For å unngå at noen blir diskriminert.

For meg henger ikke innlegget sammen med den fine innledningen. Arbeiderpartiet vil ikke hegne om tros- og livssynsfriheten. De vil at staten skal gjøre tiltak for å styre hva kirken bør få lov til å mene ved å kommunisere forventninger og krav til alle som mottar statsstøtte.

Noen trossamfunn vil kanskje la seg sekularisere av staten gjennom slik maktmisbruk, men det hadde vært bedre om staten heller kuttet all statsstøtte enn at den bre brukt som et middel for å styre og diskriminere tros- og livssyns samfunn.