Vil jobbe for å bli et «smartsamfunn»

Lund kommune ønsker å ta i bruk et nasjonalt veikart for å bli en smart og bærekraftig kommune.