Lag og foreninger i Flekkefjord kan søke på følgende kommunale tilskuddsmidler: Driftstilskudd, byggetilskudd, kurstilskudd og starttilskudd.

Byggetilskudd er basert på å gi tilskudd til nybygg, tilbygg og ombygging av private kulturanlegg. Tildeling av midler er avhengig av disponible ressurser. I 2021 var det fire søkere.

Kulturkonsulent Thomas Olsson foreslo å fordele årets 330.000 kroner i byggetilskudd på denne måten:

  • Hågåsens Venner kr. 50.000,- til oppføring av Gapahuk på Hågåsen (totalkostnad 280.000)
  • Abaldalen og Grønnes Vel kr. 50.000 til opparbeidelse av lekeplass i Abaldalen (totalkostnad 205.000)
  • Gyland idrettslag kr. 30.000 til oppgradering av lysløypa på Rygg. (totalkostnad 153.500)
  • Flikka skytterlag kr.200.000 til nødvendig sikkerhetsmessig utbedring av skytebanen på Flikka. (totalkostnad 965.000)

– Det står i retningslinjene at det skal tildeles maksimalt 150.000 kroner pr. søker. Jeg foreslår at Flikka skytterlag tildeles 150.000 i stedet for 200.000 slik at vi følger retningslinjene, sa Glenn Tønnessen (KrF).

– Jeg foreslår at det i tilfelle legges til at de resterende 50.000 kroner fordeles i neste møte etter avklaringer som også innebærer avklaring av når maksimalsummen på 150.000 kroner sist ble regulert, foreslo Jostein Bruseth (H) før utvalget gjorde sitt vedtak om tildelinger i begynnelsen av mars 2021.

Se fordelingen av byggetilskudd: 50.000 til gapahuk og 150.000 til skytterlag

Idrettskonsulent Thomas Olsson i Flekkefjord kommune opplyser i saken at beløpet ikke har blitt økt noe siden 1990-tallet.

– Tar man utgangspunkt i 150.000 kroner i 1999, så tilsvarer det en kroneverdi på ca 230.000 kroner nå om man tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Det foreslås derfor en økning med 50.000 kroner til kr. 200.000 kroner, forklarer Olsson.