Vil stanse vindkraftutbygging: – Vi må våkne, og vi må våkne nå

– Da kommunestyret i februar 2019 skulle ta stilling til Statkrafts utvidede konsesjonssøknad om høyere turbiner og utvidet effekt, argumenterte jeg sterkt for at det mer eller mindre ville være et ja til utbygger.