Gå til sidens hovedinnhold

Vil vaksinere 12- til 15-åringer

Her kan du følge statsministerens pressekonferansen direkte.

Barn og unge mellom 12 og 15 år skal tilbys én dose koronavaksine. Innkallingen kan starte så snart kommunene har kapasitet.

Folkehelseinstituttet har brukt sommeren på å vurdere om barn og unge skal tilbys koronavaksine. De har anbefalt regjeringen å tilby årskullene i ungdomsskolen født mellom 2006 og 2008 én vaksinedose i første omgang, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Regjeringen har bestemt seg for å følge FHIs anbefaling. Innkalling av årskull 2006–2008 kan startes så snart kommunene har kapasitet til dette. Kommunene må også etablere systemer for å kunne innkalle barn født i 2009 til vaksinasjon når de har fylt 12 år.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon.

– Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sier hun.

Én dose

– Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MISC, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2–6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Vaksinasjonen vil i første omgang bestå av én vaksinedose. FHI vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om bivirkninger, sykdomsutvikling og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at man bruker vaksinen Comirnaty fra Biontech/Pfizer siden det foreligger større erfaring med bruk av dette produktet for så unge personer.

Det er nær 260.000 personer mellom 12 og 15 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjør om lag 4,8 prosent av den norske befolkningen.

– Vi vurderer at tilbud om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen, sier Stoltenberg.

Mindre smittebegrensende effekt med én dose

Samtidig oppnås den største smittebegrensende effekten av vaksinene først når det er satt to vaksinedoser. Folkehelseinstituttet vurderer imidlertid at aldersgruppen i mindre grad enn voksne og eldre ungdom har bidratt til smittespredning, og at de individuelle hensynene er viktigere enn samfunnsnytten.

Fra før har barn og ungdom i alderen 12–15 som har risiko for å bli alvorlig koronasyke, fått tilbud om vaksine. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør denne gruppen mellom 2.000 og 3.000 barn.

En rekke andre land er allerede i gang med vaksinering av barn over 12 år mot koronavirus. Blant dem er Finland, Danmark, Kypros, New Zealand, Irland og USA.

Koronavaksinene er ikke godkjent for bruk før fylte 12 år.

Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine, siden barn i alderen 12–15 år er ikke helserettslig myndige.

Statsminister Erna Solberg (H) ber kommuner med høyt smittetrykk innføre gult smittevernnivå i skolene

Anbefalingen fra regjeringen kommer etter at smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13–19 år forrige uke, og mange barn og unge har måttet holde seg hjemme på grunn av smitteutbrudd.

– Jeg oppfordrer derfor kommuner som opplever mye smitte, å innføre gult nivå hvis det gir flere elever på skolen og en bedre undervisning, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

På gult smittevernnivå regnes blant annet hele skoleklasser som en kohort og det er trinnvise kohorter på SFO. I tillegg skal det være egne områder i skolegården for klasser/kohorter i friminuttet, og ansatte skal holde en meters avstand i alle situasjoner.

Solberg sa at hun har tillit til at kommunene gjør riktige valg, men erkjenner at regjeringen feilberegnet hvordan det skulle være mulig å drive skolene på den måten regjeringen la opp til, med et mer smittsomt deltavirus.

– Hør på meg, så når vi målet raskt!

Statsminister Erna Solberg (H) understreket at hvis alle vaksinerer seg fortest mulig, kan man nå målet om 90 prosent fullvaksinerte svært raskt.

– Hvis alle nå hører på meg og går og vaksinerer seg til det beste for seg selv og andre, så når vi egentlig det målet i slutten av neste uke, sa Solberg til et lattermildt pressekorps på torsdagens pressekonferanse.

Hun understreker at det er nok vaksiner til alle, og at kommunene nå har fått flere vaksiner enn de klarer å sette.

– Der det ikke er kapasitet, snakker vi kanskje uka etterpå, men det er nok vaksiner, sier statsministeren.

Når kommunene er klare for det, vil man forenkle TISK-systemet enda mer, slik at arbeidet kan bli mer effektivt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog

For å forenkle systemet for TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) vil man blant annet utvide muligheten for selvtesting, og gi den som blir smittet hovedansvaret for å informere sine nærkontakter, sier Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

– Da kan testere og smittesporere konsentrere arbeidet der risikoen er størst, sier helsedirektøren.

Målet er mer effektiv og målrettet innsats. Endringene skjer ikke før kommunene er klare for det.

– Kommunene skal ha kontrollen selv, og så må vi sammen definere hva kontroll er, sier Guldvog.

(©NTB)