Viktig å sikre villaksen

Av

Sjølaksefisket er en viktig del av kystkulturen, men det er strengt regulert og av den grunn har stadig færre fått anledning til å videreføre det tradisjonsrike fisket.