REGJERINGENS SKATTEOPPLEGG for neste år, med innføring av grunnrenteskatt både for kraft- og for oppdrettsbransjen har skapt kraftige bølger. Men skatteopplegget går igjennom i Stortinget, selv om selve innretningen på beskatningen kan bli gjenstand for justering. Neste år skal regjeringen hente inn 2,5 milliarder kroner mer fra vindkraftbransjen. Det er en del av den større skattepakken regjeringen trenger for å få budsjettet til å gå opp uten at de må gjøre store kutt.

DET SOM nå kommer frem – og som skaper stor frustrasjon, ikke minst blant ordførere i kommuner som er vertskap for vindkraftparkene, er at store deler av de pengene som nå tas inn i ekstra skatt for bruk av fellesskapets grunn, forsvinner til andre byer enn der vindkraftanleggene ligger. Ordningen som skulle sikre at en større del av verdiene fra vindkraft på land blir igjen i vertskommunene, går i stor grad til de største bykommunene der det ikke står en eneste vindmølle. En av dem som reagerer kraftig på dette er Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed.

AV 2,5 milliarder nye skattekroner fra vindkraftnæringen, skal 1,25 gå til kommunesektoren. Kun 334 millioner av disse er forbeholdt vindkraftkommunene. Resten ønsker regjeringen å fordele på alle kommuner. Sayed forteller til Nettavisen at Sokndal, med et driftsbudsjett på 300 millioner, anslår å ta inn om lag 14 millioner kroner årlig fra vindkraftnæringen med det nye opplegget. Det kunne imidlertid ha vært langt mer, om inntektene hadde vært fordelt mer rettferdig til de kommunene som rent faktisk er vertskap for vindparkene.

DET GIR ikke et inntrykk av rettferdighet. Og med en skatt som i utgangspunktet har fått ekstremt mye pepper, er det viktig at fordelingen av pengene i det minste virker rettferdig. De som ikke har ulempene ved vindparker i sin nærhet strekker hånda langt ned i honningkrukka. Det bygger ikke opp omkring rettferdighetsbegrepet i denne saken.

NÅ ER som sagt ikke innretningen i dette skatteopplegget fullstendig klarlagt, og det er viktig at dette tilpasses og gjøres rettferdig, blant annet overfor Sokndal kommune.