I Flekkefjord kommune kjemper politikere og næringsdrivende febrilsk mot et lite vindkraftanlegg på Skorveheia. Årsaken er angivelig at de vil verne om naturen. Jeg tror årsaken til protesten er at vindmøllene blir synlige fra kommunens sentrum, og tanken på det blir ikke tålt.

Samtidig med denne vindkraftprotesten kjemper politikerne og næringsdrivende i Flekkefjord for en gigantisk utbygging av en ny 4-felts motorvei gjennom regionen. Naturvernforbundet protesterer mot motorveien. Ære være de for det, Naturvernforbundet er konsistente i sin protest. Men de som sier at de protesterer mot fornybar kraftproduksjon på Skorveheia av hensyn til naturen, samtidig som de heier på den nye motorveien, de har jeg liten respekt for.