Seier nei til vindkraft til havs

Erling Skåtøy i Fiskarlaget er imot all utbygging av vindkraft til havs. Rune Haaland i Motvind Sørvest er uhyre skeptisk.