I forbindelse med høring av detaljplan for Skorveheia vindkraftverk har Norsk Vind Energi infomøte på Maritim Fjordhotell. I det åpne møtet 5. desember presenteres Miljø,- transport og anleggsplan (MTA-plan) og detaljplan for anlegget.