Ordføreren oppgitt over utspekulert og arrogant vindindustri

– Vindindustrien bør være veldig var på at de forvalter fellesskapets ressurser og at denne oppførselen opprører folk.